Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů pro společnost EP Cargo Trucking


Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnost EP Cargo Trucking:

Aleš Krejčí
tel.: +420 737 208 335
e-mail: ales.krejci@epcargo.com

Aneta Javůrková
tel. +420 775 048 737
e-mail: aneta.javurkova@epcargo.com

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.


Oznámení lze podat:

  • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
  • ústně, a to buď:
    • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
    • osobním oznámením příslušné osobě.

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy

https://epcargotrucking.whistlelink.com/

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.Společnosti

image/svg+xml