Služby

  • konzultácie a odborná pomoc pri nakladaní s VEP, výkup VEP a ich likvidácia pre tretie strany;
  • poskytovanie operatívneho lízingu;
  • správa firemných flotíl;
  • opravy osobných a nákladných vozidiel.

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápacia doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz