Škvara

Certifikovaná pre výstavbu násypov, zásypov a obsypov, zdrsňujúci posypový materiál pre zimnú údržbu komunikácií a chodníkov a na výrobu tehliarskych pálených výrobkov.

Certifikáty

  • Certifikáty sú k dispozícii na webových stránkach producenta – Elektrárny Opatovice, a. s., www.eop.cz

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápacia doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz