Popolček

Výroba pórobetónu, na výrobu malty, bitúmenových hydroizolačných pásov, cementu, je certifikovaný v zmysle ČSN EN 450 Popolček do betónu. Pre ďalšie spôsoby využitia sú technické parametre popolčeka stanovené podnikovými normami.

Certifikáty

  • Certifikáty sú k dispozícii na webových stránkach producenta – Elektrárny Opatovice, a. s., www.eop.cz

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápacia doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz