Stabilizáty

Jedná se o výrobek splňující požadavky zákonů s možností variantního využití ve stavebnictví. Je certifikován jako výrobek k použití pro tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích a asanaci odkališť Elektrárny Opatovice, a.s., pro stavbu těsnění a obvodových hrází na skládkách odpadů, pro stavbu protipovodňových hrází, stabilizát pro stavbu pozemních komunikací, stabilizovaný popílek pro stavbu pozemních komunikací. Stabilizát je dodáván ve vlhkém stavu ze zásobníku míchacího centra přímo do nákladních automobilů.

Certifikáty

  • Certifikáty jsou k dispozici na webových stránkách producenta - Elektrárny Opatovice a.s. www.eop.cz

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápěcí doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz