Škvára

Certifikována pro výstavbu náspů, zásypů a obsypů, zdrsňující posypový materiál pro zimní údržbu komunikací a chodníků a pro výrobu cihlářských pálených výrobků.

Certifikáty

  • Certifikáty jsou k dispozici na webových stránkách producenta - Elektrárny Opatovice a.s. www.eop.cz

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápěcí doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz