United Energy (UE)

www.ue.cz

Eelektrownia w Komorzanach jest największą i najważniejszą częścią ,na chwilę obecną , spółki United Energy a.s. , funkcjonującą od lat 50 dwudziestego wieku. Od tego czasu kilkakrotnie zmieniała właścicieli i stawała się częścią różnych spółek . Jednak od samego początku jest bardzo ważnym i niezależnym producentem energii cieplnej i elektrycznej w północnej części Czech.

 

  • Certyfikat produktu nr 204/CS/2010/040-035606 , Popiół z filtrów workowych do urzycia w wszelkiego rodzaju kostrukcjach i projektach ogólno budowlanych (z wyjątkiem wykorzystania w budowach infrastruktury drogowej) Pobierz
  • Certyfikat produktu nr 204/C5/2010/040-035604, Popiół z filtrów workowych do betonu komórkowego Pobierz
  • Certyfikat produktu nr 204/C5/2010/040-03605 ,Popiół z filtrów workowych do wykorzystania w nasypach i wypełnieniach związanych z budową naziemnych szlaków komunikacyjnych Pobierz
  • Certyfikat produktu nr 204/C5/2009/040-034119 , Granulat do nasypów i wypełnień budowlanych ( oprócz budów związanych z komunikacją naziemną ) Pobierz
  • Certyfikat produktu nr 204/C5/2009/040-034118 , Granulat do utwardzania zagłebień terenu ,nasypów ,grobli ,wypełnień Pobierz
  • Certyfikat produktu nr 204/C5/2009/040-034120, Granulat do nasypów i wypełnień związnych z budową naziemnej infrastruktury drogowej Pobierz
  • Oświadczenie o akredytacji nr 392/2010 dla laboratorium kontrolnego nr 1489 Pobierz
  • Oświadczenie o zgodności Pobierz
  • Oświadczenie o akredytacji nr 14/2011 dla laboratorium kontrolnego nr 1489 Pobierz

T Dysponent +48 666 828 464

E info@eophoka.cz