Stabilizatory

Chodzi o produkt spełniający wymogi prawa z możliwością użycia w budowie w różny sposób. Są certyfikowane jako produkt do kształtowania terenu podczas rekultywacji oraz do oczyszczania odpadów przeróbczych Elektrárny Opatovice, a.s., do budowy uszczelniania oraz wałów obwodowych składowiska odpadów, do budowy wałów przeciwpowodniowych , stabilizat do budowy dróg, stabilizowane popioły do budowy dróg. Stabilizat jest dostarczany w wilgotnym stanie z zasobnika centrum mieszania prosto do samochodów ciężarowych.

Certyfikaty

 • certyfikat nr. 204/C5/2010/040 036112 Stabilizat do kształtowania terenu podczas rekultywacji oraz do oczyszczania odpadów przeróbczych według PN 1011 Certyfikat
 • certyfikat nr. 204/C5/2010/040 036114 Stabilizat do budowy dróg według PN 1013 Certyfikat
 • certyfikat nr. 204/C5/2010/040 036117 Stabilizat do budowy wałów przeciwpowodniowych według PN 1016 Certyfikat
 • certyfikat nr. 204/C5/2010/040 036118 Zdeponowany stabilizowany popiół według PN 1017 Certyfikat
 • certyfikat nr. 204/C5/2010/040 036116 REHAS stabilizat do budowy wałów obwodowych składowiska odpadów według PN 1015 Certyfikat
 • certyfikat nr. 204/C5/2010/040 036115 RETAS stabilizat do budowy uszczelnienia wałów obwodowych składowiska odpadów według PN 1014 Certyfikat
 • certyfikat nr. 204/C5/2010/040-036113 Stabilizowany popiół do budowy dróg według PN 1012 Certyfikat
 • PN 1010 Stabilizat - mieszanka budowlana do różnorodego użycia w budowie Standard
 • PN 1011 Stabilizat do kształtowania terenu podczas rekultywacji oraz do oczyszczania odpadów przeróbczych Standard
 • PN 1012 Stabilizowany popiół do budowy dróg Standard
 • PN 1013 Stabilizat do budowy dróg Standard
 • PN 1014 RETAS stabilizat do budowy uszczelnienia wałów obwodowych składowiska odpadów Standard
 • PN 1015 REHAS stabilizat do budowy wałów obwodowych składowiska odpadów według Standard
 • PN 1016 Stabilizat do budowy wałów przeciwpowodniowych Standard
 • PN 1017 Zdeponowany stabilizowany popiół do budowy dróg Standard

T Dysponent +48 666 828 464

E info@eophoka.cz