Pražská Teplárenská

www.ptas.cz

Przedsiębiorstwo PRAŻSKA TEPLARENSKA jest największym dostawcą ciepła w Pradze. Dostracza ciepło do 260 tysięcy gospodarst domowych , do wielu zakładów przemyslowych ,szkół , instytucji oraz wielu przedsiebiorstw znajdujących się na terenie stołecznego miasta Praga.

Za pośrednictwem własnych sieci ciepłowniczych o łącznej długości cca 600 km dostarcza swoim odbiorcą rocznie około 15 PJ ciepła . Prazska Teplarenska jest właścicielem i użytkownikiem kogeneracyjnego źródła z całkowitą zainstalowaną mocą produkcji energii elektrycznej 132 MW i objetością 1751 MWt do produkcji ciepła.

Jej 100% spółka córka ENERGOTRANS jest właścicielem i użytkownikiem elektrowni Melnik I z zainstalowaną mocą 360 MWe do produkcji energii elektrycznej i objętością 960 MWt do produkcji ciepła .ENERGOTRANS jest również właścicielem i użytkownikiem sieci ciepłowniczych doprowadzających ciepło grzewcze do Pragi . Udział holdingu EPH w spółce Prazska Teplarenska wynosi 73%.

 

  • Popiół z węgla kamiennego ( jako filer do betonu ) Certyfikat
  • Certyfikat Popiół z węgla kamiennego (nasypy i wały ) Certyfikat

T Dysponent +48 666 828 464

E info@eophoka.cz