Plzeňská Energetika

www.pe.cz

Plzenska Energettika jest przodującym producentem ciepła i energii elektrycznej w zachodniej części Czech .

Urzytkuje zakład o całkowitej mocy cieplnej 401 MWt i zainstalowanej mocy energetycznej z wydajnością 90 MWe .

Plzenska Energetika dostarcza ciepło do około 30 % wszystkich urzytkowników w Plznie, w wiekszości są to zakłady przemyslowe.

 

T Dysponent +48 666 828 464

E info@eophoka.cz