Kariera

Obecnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Maszynista

Kierownik manewrów

Rewident taboru

Zarządca bocznicy

Manager handlowy

Dyspozytor

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o zasłanie swego życiorysu i listu motywacyjnego na adres info@epcargo.cz

T Dysponent +48 666 828 464

E info@eophoka.cz