Elektrárny Opatovice (EOP)

www.eop.cz

ELEKTRARNY OPATOVICE (EOP) z osiagniętą mocą produkcyjną na poziomie 363 MWe i całkowitą zdolnością cieplną na poziomie 966 MWt należy do największych dostawców energii w Republice Czeskiej.

EOP dostarcza energie cieplną dla około 60 tysięcy gospodarstw domowych w regionie Hradec Kralove – Pardubice – Chrudim a następnie do kilkuset odbiorców przemysłowych ,budowlanych ,handlowych ,sportowych , szpitali i ośrodków zdrowia oraz obiektów urzyteczności publicznej.

EOP swym odbiorcom w roku 2010 dostarczyła 4 422 TJ energii cieplnej . Rurociągi odprowadzająca ciepło z Elektrowni Opatovice tworzą sieć o przybliżonej długości 290 km. Produkcja energii elektrycznej w EOP w roku 2010 osiągnęła 2,02TWh.

 

 • Certyfikat nr 010-026822 Żużel do celów budowlanych Pobierz
 • ES certyfikat nr 1020-CPD-010026340 kamienie porowate do betonu ,zaprawy oraz pozostałe zaprawy ĆSN EN 13055-1 i kamień porowaty do masy asfaltowej powierzchniowego urzytku oraz do spiekanej aplikacji według ĆSN 13055-2 Pobierz
 • PN 1002 Żóżel dla celów budowlanych Pobierz
 • ES certyfikat nr 1020-CPD-040 036101 Popiół do betonu ĆSN EN 450-1+A1 Pobierz
 • Certyfikat nr 201-C5- 2010-040036119 Popiół z węgla brunatnego do produkcji betonu komórkowego według PN 1003 Pobierz
 • PN 1003 Popiół do produkcji betonu komórkowego Pobierz
 • PN 1006 Popiół do zapraw ,cementu oraz do produkcji asfaltowych hydroizolacyjnych pasów Pobierz
 • Certyfikat nr 040-036104 Gipsy – wariant gipsu surowego energetycznego do produkcji cementu Pobierz
 • PN 1009 gips energetyczny do produkcji cementu Pobierz
 • Certyfikat nr 204/C5/2010/040 036112 Stabilizator do kształtowania warstw skarajnych podczas prac rekultywacyjnych i prac związanych z adaptacją osadników wód odpadowych (osadników ściekowych ) według PN 1011 Pobierz
 • Certyfikat nr 204/C5/2010/040 036114 Stabilizator dla budowy obiektów naziemnej komunikacji według PN 1013 Pobierz
 • Certyfikat nr 204/C5/2010/040 036117 Stabilizator do budowy zapór i zagród przeciw powodziowych według PN 1016 Pobierz
 • Certyfikat nr 204/C5/2010/040 036118 Składowany stabilizowany popiół zgodnie z PN 1017 Pobierz
 • Certyfikat nr 204/C5? 2010/040 036116 REHAS stabilizator do budowy obwodowych grobli na składowiskach odpadów zgodnie z PN 1015 Pobierz
 • Certyfikat nr 204/C5/2010/040 036115 RETAS stabilizator do budowy uszczelnień obwodowych grobli na składach odpadów zgodnie z PN 1014 Pobierz
 • Certyfikat nr 204/C5/2010/040-036113 Popiół stabilizowany do budowy naziemnych szlaków komunikacyjnych zgodnie z PN 1012 Pobierz
 • PN 1010 Stabilizator mieszanek budowlanych do wariantowego udziału w budownictwie Pobierz
 • PN 1011 Stabilizator do kształtowania reliefu krajiny podczas prac rekultywacyjnych oraz adaptacji (rekultywacji ) osadników wód odpadowych (komunalnych ) Pobierz
 • PN 1012 Popiół stabilizowany do budowy naziemnych szlaków komunikacyjnych Pobierz
 • PN 1013 Stabilizator do budowy szlków komunikacji naziemnej Pobierz
 • PN 1014 RETAS stabilizator do budowy wałów i uszczelnień na składowiskach odpadów Pobierz
 • PN 1015 REHAS stabilizator do budowy przegród na składach odpadów Pobierz
 • PN 1016 Stabilizator do budowy zapór przeciw powodziowych Pobierz
 • PN 1017 Depozytovany stabilizowany popiół do budowy naziemnych szlaków komunikacyjnych Pobierz
 • PN EOP 1001 Popiół EOP z oczychczalni osadu Bukowina Pobierz

T Dysponent +48 666 828 464

E info@eophoka.cz