United Energy (UE)

www.ue.cz

Komořanská elektrárna, největší a nejdůležitější část současné společnosti United Energy, a.s., existuje od 50. let minulého století. Od té doby několikrát změnila majitele a stala se součástí různých společností. Od svého vzniku je ale významným nezávislým producentem tepla a elektrické energie na severu Čech.

 

  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2010/040- 035606, Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy pro ostatní stavby (mimo stavby pozemních komunikací) Stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2010/040- 035604, Popílek z látkových filtrů do pórobetonu Stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2010/040- 035605, Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy násypy při stavbě pozemních komunikací Stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2009/040-034119, Aditivovaný granulát pro zásypy a násypy pro ostatní stavby (mimo stavby pozemních komunikací) Stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2009/040-034118, Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy Stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2009/040-034120, Aditivovaný granulát pro zásypy a násypy při stavbě pozemních komunikací Stáhnout
  • Osvědčení o akreditaci č. 392/2010 pro zkušební laboratoř č.1489 Stáhnout
  • Prohlášení o shodě Stáhnout
  • Osvědčení o akreditaci č. 14/2011 pro zkušební laboratoř č.1489 Stáhnout

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápěcí doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz