Eop & Hoka, s.r.o.

Váš partner pre prepravu stavebných hmôt a sypkých materiálov

V súčasnosti zabezpečujeme primárne prepravu pre spoločnosti z Energetického a priemyselného holdingu (EPH), ktorého sme tiež súčasť. Medzi našich zákazníkov ďalej patrí celý rad firiem z odboru stavebníctva, priemyslu a energetiky.

ENERGETICKÝ A PRIEMYSELNÝ HOLDING (EPH) je vertikálne integrovaná energetická utilita zahŕňajúca kompletný reťazec činností, siahajúci od ťažby paliva cez kogeneračnú výrobu elektriny a tepla až po dodávky elektriny a plynu koncovým zákazníkom.

EPH je dlhodobý strategický investor v energetickom sektore, ktorý svoje podnikanie v energetike trvale rozvíja.

 • EPH je najväčší
  dodávateľ tepla
  v Českej republike
 • Druhý najväčší
  výrobca elektriny
  v Českej republike
 • Tretia najväčšia
  ťažobná spoločnosť
  v Nemecku

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 za účelom zabezpečenia dopravnej, stavebnej a logistickej činnosti predovšetkým pre svoju vtedajšiu materskú spoločnosť Elektrárny Opatovice, a. s. (EOP).

Obrat pre nás znamenal rok 1998, kedy bola v Opatovickej elektrárni ukončená výstavba zariadenia na odsírenie dymových plynov a s tým spojený začiatok produkcie vedľajších energetických produktov (VEP). Otvoril sa nám tak priestor na rozšírenie našej podnikateľskej činnosti o obchodovanie a dopravu týchto VEP a o dovoz vápenca a vápna, nutných pre odsírovací proces. V súčasnej dobe sa zaoberáme nielen predajom vyššie spomínaných produktov, ale aj prepravou sypkých materiálov a to v cisternách i otvorených sklápačoch.

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápacia doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz