Eop & Hoka, s.r.o.

Twój partner w dziedzinie transportu materiałów budowlanych i sypkich

Obecnie zapewniamy przede wszystkim transport dla spółek należących do grupy Holding Energetyczno-Przemysłowy (Energetický a průmyslový Holding - EPH), w której skład również wchodzimy. Do naszych klientów należy także szereg firm z branży budowlanej, przemysłowej i energetycznej.

Holding Energetyczno-Przemysłowy (EPH) jest grupą energetyczną o strukturze zintegrowanej pionowo, obejmującą pełen zakres działalności, od wydobycia paliwa, przez skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, po dostawy energii elektrycznej i gazu odbiorcom końcowym.

EPH jest długookresowym inwestorem strategicznym w branży energetycznej, nieustannie rozwijającym swą działalność w dziedzinie energetyki.

Novinky

 • EPH jest największym
  dostawcą ciepła
  w Republice Czeskiej
 • Drugim największym
  producentem energii elektrycznej
  w Republice Czeskiej
 • Trzecim największym
  podmiotem wydobywczym
  w Niemczech

Nasza spółka została założona w 1993 roku w celu świadczenia usług transportowych, budowlanych i logistycznych, przede wszystkim dla swej spółki-matki elektrowni Elektrárny Opatovice a.s. (EOP).

Punktem zwrotnym dla naszej spółki był rok 1998, gdy w elektrowni w Opatovicach zakończono budowę instalacji odsiarczania spalin, co oznaczało jednocześnie rozpoczęcie wytwarzania ubocznych produktów spalania (UPS). Stanowiło to otwarcie nowych możliwości dla naszej działalności gospodarczej, którą poszerzyliśmy o handel ubocznymi produktami spalania i ich transport, a także dostawy kamieni wapiennych i wapna stosowanych w procesie odsiarczania. Obecnie zajmujemy się obrotem wyżej wymienionych produktów, a także transportem materiałów sypkich.

T Dysponent +48 666 828 464

E info@eophoka.cz