Elektrárny Opatovice (EOP)

www.eop.cz

ELEKTRÁRNY OPATOVICE (EOP) patří se svým dosažitelným elektrickým výkonem 363 MWe a celkovým tepelným výkonem 966 MWt mezi přední dodavatele energií v České republice.

EOP dodává tepelnou energii pro téměř 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové - Pardubice - Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení.

EOP svým odběratelům dodala v roce 2010 celkem 4 422 TJ tepla. Soustavu zásobování teplem Elektrárny Opatovice tvoří přibližně 290 km tepelných sítí. Výroba elektřiny v EOP v roce 2010 dosáhla 2,02 TWh.

 

 • certifikát č. 010-026822 Škvára pro stavební účely Stáhnout
 • ES certifikát č. 1020-CPD-010026340 Pórovité kamenivo do betonu , malty a injektážní malty dle ČSN EN 13055-1 a pórovité kamenivo do asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nesmelené a stmelené aplikace dle ČSN EN 13055-2 Stáhnout
 • PN PN 1002 Škvára pro stavební účely Stáhnout
 • ES certifikát č. 1020-CPD-040 036101 Popílek do betonu ČSN EN 450-1+A1 Stáhnout
 • certifikát č. 204-C5-2010-040036119 Popílek hnědouhelný pro výrobu pórobetonu dle PN 1003 Stáhnout
 • PN 1003 Popílek pro výrobu pórobetonu Stáhnout
 • PN 1006 Popílek do malt, cementu a pro výrobu asfaltových hydroizolačních pásů Stáhnout
 • certifikát č. 040-036104 Sádrovec - varianta energosádrovec surový pro výrobu cementu Stáhnout
 • PN 1009 Energosádrovec pro výrobu cementu Stáhnout
 • certifikát č. 204/C5/2010/040 036112 Stabilizát pro tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích a asanaci odkališť dle PN 1011 Stáhnout
 • certifikát č. 204/C5/2010/040 036114 Stabilizát pro stavbu pozemních komunikací dle PN 1013 Stáhnout
 • certifikát č. 204/C5/2010/040 036117 Stabilizát pro stavbu protipovodňových hrází dle PN 1016 Stáhnout
 • certifikát č. 204/C5/2010/040 036118 Deponovaný stabilizovaný popílek dle PN 1017 Stáhnout
 • certifikát č. 204/C5/2010/040 036116 REHAS stabilizát pro stavbu obvodových hrází na skládkách odpadů dle PN 1015 Stáhnout
 • certifikát č. 204/C5/2010/040 036115 RETAS stabilizát pro stavbu těsnění obvodových hrází na skládkách odpadů dle PN 1014 Stáhnout
 • certifikát č. 204/C5/2010/040-036113 Stabilizovaný popílek pro stavbu pozemních komunikací dle PN 1012 Stáhnout
 • PN 1010 Stabilizát stavební směs pro variantní využití ve stavebnictví Stáhnout
 • PN 1011 Stabilizát pro tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích a asanaci odkališť Stáhnout
 • PN 1012 Stabilizovaný popílek pro stavbu pozemních komunikací Stáhnout
 • PN 1013 Stabilizát pro stavbu pozemních komunikací Stáhnout
 • PN 1014 RETAS stabilizát pro stavbu těsnění a obvodových hrází na skládkách odpadů Stáhnout
 • PN 1015 REHAS stabilizát pro stavbu obvodových hrází na skládkách odpadů Stáhnout
 • PN 1016 Stabilizát pro stavbu protipovodňových hrází Stáhnout
 • PN 1017 Deponovaný stabilizovaný popílek pro stavbu pozemních komunikací Stáhnout
 • PN EOP 1001 Popel EOP z odkaliště Bukovina Stáhnout

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápěcí doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz